Skip to the content

Dato: 09.02.2020

Tid: 13.00 - 14.00

Stad: Alver

Pris: 150

Kjøp Billettar

Lys og mørke

Kva er lys? Kor kjem det frå? Og korleis har jakta på og forteljingane om lyset prega menneska sine liv? Cicero-forskar Bjørn Samset har skrive boka Lys, der han utforskar desse spørsmåla. 

I boka Mørke spør Sigri Sandberg kva som skjer med oss når lyset står på døgnet rundt, og kva vi går glipp av når nettene blir for korte. Dei to møtest til samtale leia av Jan H. Landro

Del Innhald