Skip to the content
"Robinson Crusoe and his man Friday". Currier_&_Ives c. 1874

Dato: 07.02.2020

Tid: 18.45 - 19.15

Stad: Alver

Pris: 100

Kjøp Billettar

Foredrag, kvar dag: Litterær oppdagingsferd

Med boka Å lese verden tilbyr Tonje Vold lesaren ein alternativ måte å forstå verdslitteraturen på. Gjennom nye briller oppdagar vi at det finst andre måtar å lese klassikarane på, og ikkje minst oppdagar vi betydninga litteraturen kan spele for makt, motstand og frigjering.

I dette foredraget snakkar Vold om kva som skjer når våre litterære verdsbilete oppstår og når dei kollapsar. 

Foredraget vil vere på norsk.

Del Innhald