Skip to the content
Mateus Campos Felipe

Dato: 07.02.2020

Tid: 12.15 - 12.45

Stad: Alver

Pris: 100

Kjøp Billettar

Foredrag, kvar dag: Fornuft og forakt

Kva er retorisk makt? Kva har den å seie for ytringsfridomen? Og kva skal til for at samfunnets stumme skal bli høyrde? Anders Johansen er professor i sakprosastudiar ved Universitetet i Bergen, og kom i 2019 med verket Komme til orde. Politisk retorikk 1814-1913.

I dette foredraget snakkar han om retoriske slag i norsk politisk historie, og om kva som avgjer kven som går av med sigeren.

Foredraget vil vere på norsk.

Del Innhald