Skip to the content
Eva Lene Gilje Østensen og Tove K. Breistein

Dato: 06.02.2020

Tid: 21.15 - 22.15

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 150

Kjøp Billettar

Dette er også ein flyktning

Korleis bli ein vellukka flyktning? Å vere flyktningbarn handlar ofte om å balansere sine eigne behov mot ansvaret for å forvalte familiens ofte dramatiske historie. Etter at Nhu Diep og Pedro Carmona-Alvarez kom til Noreg frå Vietnam og Chile som barn, har dei levd i skvis mellom desse krava, men óg nytta kraften i dei i kunsten og litteraturen. 

Korleis bli seg sjølv når ein står mellom to språk og to kulturar? Carmona-Alvarez skriv om denne erfaringa i si nyaste bok Refrenger, og Diep arbeider med ei ungdomsbok om temaet. Dei møtest til samtale med Eivind Riise Hauge

Samtalen vil vere på norsk.

Del Innhald