Skip to the content
Carlo Pizzati

Dato: 07.02.2020

Tid: 19.15 - 20.15

Stad: Auditoriet

Pris: 150

Kjøp Billettar

Den tilfeldige dansaren

“Eg begynte seint å danse, men skjønte umiddelbart at dansen ville påverke alle sider av livet, inkludert litteraturen,” skriv den indiske poeten, romanforfattaren og dansaren Tishani Doshi i eit essay skrive for LitFestBergens katalog. 

Doshis nyaste roman Small Days and Nights er ei historie om sorg, sinne og umoglege ideal for kva ein nasjon kan vere. Basert på denne romanen har Doshi skapt ei ny danseforestilling. Etter framføringa snakkar ho med Tora de Zwart Rørholt om forholdet mellom livet, dansen og litteraturen.

Arrangementet vil vere på engelsk.

Del Innhald