Skip to the content
Skoleungdommen i Koutokæino. Photo: Sophus Tromholt, Universitetsbiblioteket Bergen

Dato: 08.02.2020

Tid: 14.00 - 15.00

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 150

Kjøp Billettar

Å kome heim til språket

I fleire tiår blei norske samar utsette for ein brutal og undertrykkande fornorskingspolitikk, og dei blei nekta å bruke sitt eige språk. Kva konsekvensar har dette hatt for bruken av samisk som kvardagsspråk og som litterært språk? Og korleis vel ein som norsk-samisk forfattar i dag kva språk ein skal skrive på? 

Forfattarane Risten Sokki og Sigbjørn Skåden møtest til samtale under leiing av litteraturprofessor Harald Gaski

Norsk.

Del Innhald