Skip to the content
Politiken forlag/UiO

Dato: 14.02.2019

Tid: 18.30 - 19.30

Stad: Auditoriet

Pris: 130/90,- (stud.)

Kjøp Billettar

Identitet og populisme

På rekordtid gjekk «identitetspolitikk» frå å vere eit heilt ukjent omgrep til å bli eit av dei mest brukte skjellsorda i den politiske debatten.

Sosialantropolog Thomas Hylland Eriksen har i fleire år vore mellom dei fremste debattantane om samanhengane mellom identitet, politikk og populisme. Den danske forfattaren Carsten Jensen skriv i si siste bok Kjellermennesker om framveksten av populisme i Europa. Er det mogleg å vere populistisk politikar utan å spele på stereotypiar om opphav og identitet?

Hylland Eriksen og Jensen møtest til samtale under leiing av målarsvein og litteraturkritikar Jonas Bals.

Samtalen vil vere på norsk/dansk.

Om du legg fem eller fleire billettar til LittfestBergen-arrangement i handlekorga og betalar for dei samtidig, får du automatisk 20 prosent rabatt.

Del Innhald