Skip to the content
Lene Sørøy Neverdal

Dato: 09.02.2023

Tid: 18.00 - 18.30

Stad: Alver

Pris: 100/75 (student)

Kjøp Billettar

Rasande føredrag: Språk

Er skeivt språk frigjering eller ein torn i auget? I dette føredraget vil språkvitar Kristin Fridtun snakke om språket til skeive, skeivt språk, bokstavforvirring og (påstått) rasande aktivistar og motaktivistar. Finst det eit eige språk blant skeive som ikkje-skeive ikkje kan? Kvifor blir somme så provoserte av pronomenet hen? Fridtun meiner at det skeive språket finst og har mykje føre seg, og her vil ho forklare kvifor.

Del Innhald