Skip to the content

Dato: 11.02.2023

Tid: 13.00 - 13.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 190/80 (student)

Kjøp Billettar

Det afrikanske landet som sigra over Europa

Etiopia er det einaste landet i Afrika som aldri blei kolonisert, trass i at Italia invaderte landet to gonger og okkuperte det i ein fireårsperiode. Den andre italiensk-etiopiske krigen (1935–1936) dannar bakteppet for romanen The Shadow King av Maaza Mengiste. Historia blir fortald gjennom den unge kvinnelege krigaren Hirut, som på same måte som landet hennar klarer å ta vare på sitt eige sjølvstende. Den etiopisk-amerikanske forfattaren Mengiste møter professor i samanliknande litteratur Daniel Medin til samtale om etiopisk historie og om det å skildre krig på ein nyansert måte.

Samtalen vil vere på engelsk.

Del Innhald