Skip to the content
Portrett: Janne Møller Hansen

Dato: 14.02.2021

Tid: 12.00 - 12.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 180/80 (student)

Kjøp Billettar

Generasjonen som bana veg

Med Ut av skyggene gir Shazia Majid eit viktig supplement til norsk kvinnehistorie ved å skildre den første generasjonen av innvandrarkvinner. Mor til Majid kom til Noreg frå Pakistan i 1973, to år etter ektemannen. Med utgangspunkt i moras historie, og med henvisingar til statistikk og forsking, fortel Majid korleis ikkje-vestlege kvinner har hatt det i det nye heimlandet sitt. Ho viser at kampen desse kvinnene kjempa på eigne og døtrene sine vegner, har mange parallellar til den kampen norske kvinner stod i nokre år tidlegare. Ho trekker òg lina heilt tilbake til Camilla Collett og kampen hennar for sjølvstende i 1850.

Ut av skyggene blei nominert til Brageprisen i 2019.  Samfunnsforskar Hilde Danielsen, som mellom anna har skrive boka Husmorhistorier, intervjuar Shazia Majid.

 

Arrangementet blir strøyma til YouTube.

Del Innhald