Skip to the content
Place de la République, November 15, 2015.jpg

Dato: 09.02.2020

Tid: 12.00 - 12.30

Stad: Alver

Pris: 100

Kjøp Billettar

Foredrag, kvar dag: Terrorens ofre

Dette er terroren sitt mål: Å skape negativ merksemd, å skape frykt. Korleis pregar terroren dei som blir direkte råka, som skadde, traumatiserte eller som pårørande?

Vibeke Knoop Rachline er journalist og forfattar, busett i Paris, og aktuell med boka Terror i Europas hjerte. Med utgangspunkt i denne snakkar ho om dei som fort blir gløymde etter at kamera er slått av: terrorens ofre.

Foredraget vil vere på norsk.

Del Innhald