Skip to the content
Jenny Jordahl

Dato: 15.02.2019

Tid: 09.15 - 10.00

Stad: Auditoriet

Kvinnene som erklærte krig

I mange land tar vi i dag for gitt at kvinner og menn har like rettar. Vi tenker ikkje så mykje på at dette er eit resultat av ein lang kamp. Men lenge var mantraet til kvinnesaksforkjemparane handling, ikkje ord! Dei erklærte krig, dei organiserte seg og dei kjempa. Nokon ofra livet. Og litt etter litt, land for land, blei kvinnene rekna som likeverdige borgarar.

Ein av Noregs mest kjente sakprosaforfattarar har laga teikneseriebok om kvinnekampens historie. Marta Breen fortel frå boka Kvinner i kamp. 150 års kamp for frihet, likhet og søsterskap, illustrert av Jenny Jordahl.

Lukka arrangement for inviterte ungdomsskuleelevar.

Foredraget vil vere på norsk, og blir også halde i Olav H. Hauge kl. 10.15

 

 

Del Innhald