Skip to the content

Dato: 09.02.2024

Tid: 09.00 -

Stad: Olav H. Hauge

Ild, tenner, vann, tunge

Ild, tenner, vann, tunge er ein personleg refleksjon kring forfattar Nhu Dieps eiga oppvekst. Forfattaren skriv om si kompliserte familiehistorie, frå livet som flyktning til Noreg og den vanskelege oppveksten med vald og høge krav. Som vaksen kjenner N på en usikkerheit kring hennar eiga familie og deira forhold. Når ein krise rammar familien, må N bestemme kva for ein rolle dei til sjuande og sist skal spele i livet hennar.

Lukka arrangement for skular.

 

Del Innhald