Skip to the content

Dato: 07.02.2024

Tid: 19.15 - 20.00

Stad: Alver

Pris: 190/80 (student)

Kjøp Billettar

Å teikne ein krig

Rett etter at Russland invaderte Ukraina i februar 2022, tok Nora Krug kontakt med ein russiskfødd ukrainsk journalist og ein russisk kunstnar. Basert på korrespondanse med desse to, veke for veke i over eit år, gav Krug hausten 2023 ut boka Diaries of War: Two Visual Accounts from Ukraine and Russia.

Boka prøver ikkje å formidle eitt russisk og eitt ukrainsk perspektiv, eller å sidestille opplevingane, men snarare å skildre dei personlege konsekvensane krigen har for dei to anonyme kjeldene.

I samtale med Karin Haugen fortel Nora Krug nærare om prosessen bak boka.

Samtalen vil vere på engelsk.

Del Innhald