Skip to the content

Dato: 11.02.2022

Tid: 12.00 - 12.45

Stad: Olav H. Hauge

Pris: 160/80 (student)

Kjøp Billettar

Å veve langsamt

Derung er eit minoritetsfolk som hovudsakeleg held til i Yunnan-provinsen i Kina.

I 2015 initierte Beijing Contemporary Art Foundation prosjektet Naze Naze som har til føremål å verne og utvikle Derungs veve-tradisjon og framheve verdien av lokalt kvinnearbeid. (Naze naze brao betyr å veve langsamt på derunsk).

For å vise fram prosjektet, planlegg Northing ei utstilling av vevde teppe frå Derung-folket i lokalet sitt i Bergen (som også blir LitFestBergens festivalkontor) og ei bokutgiving med journalist og forfattar Yimin Mao.

Northing, representert ved Ben Wenhou Yu, og Yimin Mao, vil saman fortelle om Durung-folket, veve-tradisjonen og Naze Naze-prosjektet. Mao deltek direkte via link frå Kina i samtale. 

Northing blei grunnlagt av arkitekt Ben Wenhou Yu og designar Yilei Wang, og er ein plattform for publisering, design, kulturelle hendingar og tverrkulturell kommunikasjon. Med base i Bergen og med kulturell bakgrunn frå Kina, vil Northing fremme norsk kultur blant kunstnarar og designarar i Asia og omvendt.

Samtalen blir leia av Yunyun Zhou og vil vere på engelsk.

 

Del Innhald