Skip to the content
}

Jo Gjerstad

Jo Gjerstad (f. 1953, Noreg) er forfattar og forlagsredaktør i Bodoni Forlag. Han har skrive ei rekke bøker om lokalhistoriske emne knytt til Bergen og Vestlandet. Han er òg ein mykje brukt føredragshaldar og byvandrar.

Del Innhald