Skip to the content
}

Hans D. Høeg

Hans D. Høeg (f. 1971, Noreg) er busett i Washington, D.C. og utdanna sivilingeniør på Massachussetts Institute of Technology. Han har grunnlagt selskap innan medisinsk teknologi, fornybar energi og utdanning. 

I 2012 blei han stabssjef for kongressmedlem og republikanar Thomas Massie som var ein ven frå studietida. 

I februar 2021 kjem boka Vår mann i Washington ut, der Høeg fortel om åra på innsida av USA sine inste maktsirklar.  

Del Innhald