Skip to the content
}

Bjørn Dahl

Bjørn Dahl (f. 1958, Noreg) er student og jordbrukar, og for tida innsett i Bjørgvin fengsel.  

Dahl budde i barneheimsinstitusjon på byrjinga av 1970-åra, og deretter i ei periode på gata etter endt ungdomsskule. Sidan 1980 har han vore sjølvstendig næringsdrivande og økologisk bonde, som i lange periodar har tilsett arbeidstakarar på «utsida» av samfunnet.

No studerer Dahl sosialantropologi ved Universitetet i Bergen.

Del Innhald