Skip to the content
}

Berit Bareksten

Berit Bareksten (f.1968, Noreg) er ein redaktør og sosiolog tilsett som prosjektleiar ved Høgskulen på Vestlandet. 

Ho har ein master i sosiologi frå Universitetet i Bergen, og har dedikert mykje av karrieren sin til å kombinere kreativ skriving med fokus på helse. I 2001 utvikla ho eit prosjekt for Bergen kommune med tittelen “Kunst, kultur og psykisk helse”, og grunnla tidsskriftet KraftVERK, som publiserer dikt og prosa-tekstar skrivne av menneske knytt til dette prosjektet. 

Fleire av desse tekstane kom med i antologien Utsikt til solen (2006), som var redigert av Bareksten. I seinare år har ho også arbeidd med generell litteraturformidling, mellom anna gjennom Amalie Skram-selskapet. 

Del Innhald