Skip to the content

Dato: 12.02.2021

Tid: 09.00 - 09.45

Stad: Auditoriet

Unge ytringar

Ungdommens ytringsfrihetråd undersøker kva som hindrar unge menneske å ytre seg i Noreg i dag og korleis fleire kan engasjere seg i det offentlege ordskiftet. Medlemmar frå rådet, og leiar Nancy Herz, mellom anna kjend for boka Skamløs, kjem til Bergen for å få innspel frå ungdom her. Korleis blir ytringar farga av sosiale medium? Kven blant dei unge seier minst? Og korleis kan skulen bidra til å utvide ytringsrommet?

Samtalen blir òg halde i Auditoriet klokka 10:00.

Lukka arrangement for skular (blir òg strøyma)

Del Innhald